دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دردانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۹ کد : ۱۰۱۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۴۸
دومین همایش ملی تنش های محیطی درگیاهان باحضور جمعی از اساتید و محققان دانشگاه شهیدباهنرکرمان ، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز دراین دانشگاه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین ...
دومین همایش ملی تنش های محیطی درگیاهان  باحضور جمعی از اساتید و محققان دانشگاه شهیدباهنرکرمان ، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز دراین دانشگاه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین همایش دکتراحتشام زاده معاون پژوهشی دانشگاه شهیدباهنر و دکترفتوت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان و دکترمحمدی نژاد، دکترسیدمحمدجواد آروین و دکترفرحبخش که از مسئولان برگزارکننده این همایش ملی هستند از سخنرانان این جلسه بودند.
درادامه این جلسه دکتراحتشام زاده گفت: فناوری جایی است که نتیجه کار پژوهشی به نتیجه و ثمر برسد.
وی افزود:هدف ازبرگزاری این همایش، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان در زمینه تنش های محیطی با رویکرد حل مسئله می باشد و لازم است که ما بدانیم چه میزان از منابع آبی ای که دراختیار داریم هدر می رود و چه میزان به مصرف کشاورزی می رسد.
معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدباهنر درپایان آرزوی موفقیت برای تمامی محققان و امیدواری برای آنها با تجاری کردن دستاوردهای پژوهشان را کرد.
درادامه این مراسم دکتر فتوت گفت دررابطه با موضوع سمینار در بعد اجرایی دو بخش وجود دارد: بخشی که دراختیار انسان است و می تواند با تدبیر و عقل پیشگیری شود و بخشی که دراختیار طبیعت است.
وی افزود: در کرمان بحث آب یکی از مباحث مهمی است که در رابطه با تنش ها نیز اهمیت دارد که می توان با برنامه ریزی آن را مدیریت کرد. سال گذشته طرح همیاران آب اجرا شد و با توجه به نقطه نظرات اساتید دانشگاه به مصوباتی رسیدند (کشت گیاهان با نیاز آبی کمتر) که با همکاری خانه کشاورز مطرح و اجرا شد که حدود300 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شد.
دکترفتوت درادامه گفت: احیای باغ فتح آباد به منظور کار ترویجی و تحقیقی و همچنین کشت گیاهان کم آب از مواردی بود که در اثر استفاده مناسب آب و ذخیره آن انجام شدند.
معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان درپایان ابراز امیدواری کرد که این همایش زمینه تبادل نظرات علمی را فراهم کند که بتواند لازمه همگرایی باشد.
درادامه جلسه دکتر آروین گفت :درتمام دنیا مشکل کم آبی وجود دارد و ما تا حدی دغدغه مسئولان اجرایی را برطرف کرده ایم.
وی افزود: دانشگاه ما با وجود80 phd باید استان را دگرگون کند.
دبیرعلمی دومین همایش ملی تنش های محیطی درگیاهان در خصوص مقاله های رسیدن به این همایش گفت: برخی از آنها به دلیل مغایرت با موضوع همایش وسایر نواقصی که داشتند حذف شدند و ازمقالات باقی مانده برخی به عنوان پوستر و برخی بصورت کلیدی پذیرفته شده و کلیه مقالات پذیرفته شده بصورتcd ارائه شدند.
درادامه مراسم دکتر فرح بخش دبیراجرایی این همایش گفت: تنش های محیطی همزاد با انسان هستند و از طرفی دنیا درحال افزایش است که همه این ها به کشاورزی وابسته اند و از طرفی تنش محیطی هم وجود دارد که مسئول آن خود ما هستیم ولی علی رغم این باید فکر کنیم تا بتوانیم این تنش ها را به حداقل برسانیم و اگر این مشکلات به متخصصان واگذار شود ما هم از آنها به عنوان مشکل اسم نخواهیم برد.
درپایان دکترمحمدی نژاد رئیس همایش گفت:بحث آب بحرانی است که زندگی انسان ها را به خطر می اندازد و باعث شرمندگی نسل آینده می باشد، برنامه ریزی علمی و هدفمند دغدغه ای بود که تیم متخصص دانشگاهی داشتند و که نتایج خوبی به دنبال داشت.
وی افزود: کرمان به عنوان قطب علمی تنش محیطی شناخته شده است و هدف ازاین جلسات همگرایی و هم افزایی ملی برای خدمت به مردم است، برگزاری این همایش به ما آماری از محققانی که درجوامع مختلف و در حوزه های مختلف کار می کنند و همچنین در زمینه هایی که محقق نداریم را می دهد.
دکترمحمدی نژاد ادامه داد: تغییر الگوی کشت باید با تجربه کافی باشد که دراین مسئله جامعه دانشگاهی نقش پررنگی دارد.