دومین جلسه کارگروه مطالعات فوتبال پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار شد

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۰۰۸۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۵
دومین جلسه کارگروه مطالعات فوتبال پژوهشگاه تربیت بدنی با حضور رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست که با حضور دکترقراخانلو، احسانی، خبیری، دکتر...
دومین جلسه کارگروه مطالعات فوتبال پژوهشگاه تربیت بدنی با حضور رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست که با حضور دکترقراخانلو، احسانی، خبیری، دکترذوالفقارنسب، کردی، الهی، ساکت، دکتر رسولی و دکتر رفیعی برگزار شد، موضوعاتی همچون: تلاش برای استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی کشور برای توسعه فوتبال، چالش های فوتبال کشور و راه کارهای برون رفت از آن، نبود بانک جامع اطلاعات فوتبال، ایجاد واحد رسمی تحقیق و توسعه سازمان لیگ و راه کارهای ارتقاء وجهه اجتماعی فوتبال، هدایت کردن تحقیقات دانشگاهی به سمت چالش های موجود و تربیت متخصصان حرفه ای در مدیریت فوتبال از مهم ترین مطالبی بود که در این جلسه مورد بحث و برسی قرار گرفت.