دومین جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر برگزار شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۸ کد : ۱۰۰۷۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۲۱
دومین جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر   با حضور اعضای این شورا و به ریاست دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم برگزار شد و  گزارش تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه عل...
دومین جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر برگزار شد
دومین جلسه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر   با حضور اعضای این شورا و به ریاست دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم برگزار شد و  گزارش تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و طرح پژوهشی  تدوین الگوهای اعتلای  علوم انسانی  در این جلسه ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر احمدی رئیس شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر   در دومین جلسه این شورا گفت: مهم ترین رسالت این شورا، ایجاد هم افزایی در بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی و  هنر کاستن از موازی کاری است که در همین راستا همه دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی و هنر باید برنامه جامع خود را به این شورا ارائه کنند.
وی افزود: با انتصاب مدیران پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم به عنوان روسای کمیته های تخصصی سه گانه شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر ، فعالیت این کمیته ها با حضور صاحبنظران و کارشناسان خبره رشته های علوم انسانی و هنر شروع شده و شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر،  گزارش های مصوب این کمیته ها را بررسی خواهد کرد.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد ظرفیت آموزش عالی کشور  در حوزه علوم انسانی و هنر  است گفت: جامعه دانشگاهی کشور انتظار بالایی از شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر در مسیر  کاربردی شدن  این رشته ها دارد و ما باید با تشکیل مستمر و منظم جلسات و مطالبه گزارش های تخصصی از موسسات علوم انسانی وهنر، تصمیم گیری های مناسب را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی و هنر در کشور متعدد و متنوع هستند و گاهاً تفاوت  مشخصی از نظر رسالت و عمکرد ندارند لذا شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر  وظیفه دارد با بررسی اساسنامه، امکانات و برنامه های هریک از دانشگاهها و مراکز پژوهشی حوزه علوم انسانی و هنر، برای هرکدام از آنها یک یا دو وظیفه مشخص را تعیین کند و هریک از این موسسات در یک زمینه تخصصی قطب علمی کشور شوند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در این نشست تاکید کرد :پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی علوم انسانی و هنر باید آنچنان در یک زمینه تخصصی، برجسته باشند که دانشگاهها و سایر سازمان های دولتی و خصوصی برای همکاری پژوهشی با آنها رقابت کنند و دانشجویان پسا دکترای خود را به این مراکز بفرستند.
گفتنی است: در این جلسه گزارش تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و طرح پژوهشی  تدوین الگوهای اعتلای  علوم انسانی برای تحقق اثر بخشی آنها در توسعه کشور توسط دکتر قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شد و مورد تبادل نظر اعضا قرار گرفت.