دومین جلسه انتقال تجربه شرکت های دانش بنیان موفق در سال 1394 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد

۲۷ آبان ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۲ کد : ۱۰۰۷۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۴۸
دومین جلسه انتقال تجربه شرکت‌های دانش بنیان موفق در سال 1394 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دومین جلسه انتقال تجربه شرکت‌های دانش بنیان موفق در سال 1394 با ح ...
دومین جلسه انتقال تجربه شرکت‌های دانش بنیان موفق در سال 1394 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دومین جلسه انتقال تجربه شرکت‌های دانش بنیان موفق در سال 1394 با حضور مهندس اکبری فن آفرین و کارآفرین موفق و مدیرعامل شرکت فراکوش سپاهان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مهندس حسین حدیدی مدیر مراکز رشد جامع شهرک و دکتر جواد جعفر پیشه مشاور رئیس شهرک و جمعی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد این شهرک برگزار شد.
گفتنی است ارائه مدل‌های توسعه شرکت‌های دانش بنیان از زبان پدیدآورندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان مشکلات موجود و چگونگی به ثمر رسیدن تلاش فناوران از محورهای اصلی گفت‌وگوها است و برپایی این دوره‌ها به صورتی است که بسیاری از مطالب مطرح شده، پس از انجام گردهمایی‌ها به عنوان مدل‌های تجربه شده موثر و مفید در جلسات اختصاصی مرکز رشد با واحدهای فناوری مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.