دوره دکتری ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می‌شود

۰۵ مهر ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۵ کد : ۱۰۰۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۳۷
مدیر گروه ادیان و معارف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی از ورود مقطع جدید دکتری ادیان و عرفان تطبیقی خبر داد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، مهدی حسن‌زاده مدیر گروه ادیان و معارف دانشکده الهیات اف...
مدیر گروه ادیان و معارف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی از ورود مقطع جدید دکتری ادیان و عرفان تطبیقی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، مهدی حسن‌زاده مدیر گروه ادیان و معارف دانشکده الهیات افزود: این مقطع در رشته الهیات، گرایش ‌ادیان و عرفان تطبیقی ارائه می شود .
حسن‌زاده تصریح کرد: مقطع دکتری این رشته با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم از سال آینده در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه خواهد شد.
مدیرگروه ادیان و معارف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی در خصوص ظرفیت پذیرش این رشته در سال آینده گفت: هنوز اعلام ظرفیتی از سوی این دانشگاه نشده است.

( ۲ )