دوره آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزارشد

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۰۰۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۶۵
دومین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» با حضور مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، همچنین مدیران کل مدیریت بحران شانزده استان کشور و معاونان عمرانی این است...
دومین دوره آموزشی- تخصصی «مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله» با حضور مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، همچنین مدیران کل مدیریت بحران شانزده استان کشور و معاونان عمرانی این استان ها درپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درابتدا دکتربهنام سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، با تشریح برنامه ها و اولویت های دوره های آموزشی، از برگزاری متوالی آن در طی ده جلسه به منظور آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران برای فرمانداران، بخش داران، شهرداران و مدیران کل مدیریت بحران استان ها خبر داد و تقویت ظرفیت های علمی مدیران و مسئولان را از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، از دیگر اولویت های سازمان مدیریت بحران درسال جاری ذکر کرد.
سپس دکترمحمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تلفیق یافته های جامعه علمی و تجارب عملی را عامل مهمی در هم افزایی ظرفیت های موجود برای نیل به اهداف توسعه پایدار و ایمن سازی کشور خواند و گفت: پژوهشگاه آماده است تا به عنوان یک مرجع علمی بین المللی، با برگزاری دوره های آموزشی و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای درکلیه زمینه های مرتبط با زلزله شناسی، مهندسی زلزله و مدیریت خطرپذیری و بحران همکاری های لازمه را با نهادهای حاکمیتی و اجرایی اعمال کند.
درادامه مراسم افتتاحیه، مهندس نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز با اشاره به پیشرفت علم در حوزه مدیریت سوانح طبیعی، آموزش را در همه ابعاد یک ضرورت ملی دانست که علاوه بر کاهش ریسک در جامعه، منجر به کاستن تبعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خواهد شد.
وی برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران را در راستای این ضرورت توصیف کرد و گفت: ایجاد باور در مسئولان و مردم برای توجه به مقوله مدیریت بحران، به عنوان یک علم و ابزاری برای کاهش خسارات و تلفات حوادث غیر مترقبه است.
بخش آموزشی کارگاه مذکور با سخنرانی علمی دکترکامبد امینی حسینی رئیس پژوهشکده مدیریت بحران و خطرپذیری آغاز شد.
وی با تاکید براصول برنامه ریزی برای طرح کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی، برخی از جنبه های قوانین و ساختارهای مدیریت بحران و همچنین سیاست های کلی نظام را در این حوزه، با نیم نگاهی برسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مورد اشاره قرار داد و افزود: تنها راهکار بهبود وضعیت موجود تهیه نقشه راه و اجرای طرح های جامع پیشگیری و مدیریت بحران است که می تواند ما را به سوی ایجاد جامعه تاب آور رهنمون سازد.
مهندس علی بختیاری مدیرکل روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان مدیریت بحران، با معرفی روند حوادث طبیعی در کشور به برخی اقدامات عملی برای مقابله با خطر زلزله پرداخت و اهمّ وظایف مدیران دراین زمینه را، برنامه ریزی دقیق، جلب مشارکت های مردمی، سازماندهی امور مربوطه، به کارگیری نیروی انسانی ماهر، رهبری و نظارت برشمرد.
درادامه دکترعبدالرضا سروقدمقدم عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی سازه، با مروری بر وضعیت آسیب پذیری لرزه ای درکشور در برابر خطر زلزله با توجه به ضوابط فنی موجود، به موضوع ریسک و آسیب پذیری لرزه ای سازه ها و شریان های حیاتی پرداخت و از لزوم برنامه ریزی و پایش در این حوزه سخن گفت و ابراز داشت: ارتقای ایمنی لرزه ای کشور در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مهم ترین خواسته مسئولان نظام است.
دراین راستا ارائه خدمات مدیریت کنترل مهندسی و هدایت فنی مطالعات و اجرای بهسازی لرزه ای ازجمله اقدامات مهم انجام شده در پژوهشگاه بوده است.
مهندس محمدفرید لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور نیز با تشریح موضوعات مرتبط با بازسازی و مدیریت سوانح و مرور آیین نامه اجرایی قانون سازمان مدیریت بحران، به معرفی مراحل و انواع مختلف مخاطرات طبیعی پرداخت .
دربخش دوم کارگاه مذکور دکترانوشیروان انصاری عضو هیئت علمی و مدیر گروه تجهیزات پژوهشگاه، سخنرانی خود را تحت عنوان " شناخت وضعیت خطر و هشدار سریع زلزله در ایران" ارائه کرد.
وی پرداختن به موضوع کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری در برابر پدیده زلزله را بسیار با اهمیت و ضروری خواند و دراین راستا با توصیف موقعیت گسل ها و آخرین وضعیت لرزه خیزی ایران، وضعیت خطر و شدت احتمال زلزله در نقاط مختلف کشور را بطور اجمالی تشریح کرد.
دکترانصاری یکی از اقدامات موثر در زمینه کاهش ریسک زلزله را طراحی و ساخت سامانه "هشدار سریع زلزله" دانست که با استفاده از آخرین یافته های علمی قابل طراحی و اجرا خواهد بود و می تواند برای انجام اقدامات ضروری از قبیل قطع و تخلیه جریان گاز، قطع جریان آب، متوقف کردن قطارهای شهری مورداستفاده قرار گیرد.
درادامه دکترابراهیم حق شناس معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده ژئوتکنیک با معرفی اثرات ساختگاه درجنبش شدید زمین، پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای و همچنین بیان مخاطرات زمین شناختی مرتبط با زلزله به تشریح موضوع ” ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای در برآورد خطر زلزله” پرداخت.
دکترمحمدرضا قایمقامیان عضو هیئت علمی و رئیس هسته مطالعاتی هشدار سریع پژوهشگاه بود که با تحلیل خطر زلزله به مدل سازی سناریوی رخداد زلزله پرداخت و سپس راهبردهای مرتبط با تحلیل خطر زلزله در مدیریت جامع بحران را ارائه کرد.     
دربخش پایانی کارگاه دکترکامبد امینی حسینی با بیان ضرورت ارتقای مشارکت مردمی درمدیریت بحران، نقش تشکل های اجتماع محور در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و به موضوع ظرفیت سازی و ارتقای آمادگی جوامع محلی در برابر زلزله پرداخت و سپس چارچوب برنامه و مانور "مدرسه ایمن –جامعه تاب آور" را که در سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد، برای اجرا در استان ها به اختصار تشریح کرد.