دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرقدس
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@qodsiau.ac.ir
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم پایهعلوم زیستیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش هنرهای تجسمیهنر و معماریهنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
اقتصاد کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اگرو اکولوژیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
برنامه ریزی شهریهنر و معماریشهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
بهداشت مواد غذاییدامپزشکیبهداشت و کنترل مواد غداییدکتری تخصصی۱۳۸۸/۱۱/۱۷
بیوشیمیعلوم پایهعلوم زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۱۹
حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۰۶/۲۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیحقوقدکتری تخصصی۱۳۷۳/۰۷/۱۷