دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانمازندران
شهربهشهر
نام منطقهمنطقه ۲: استانهای گیلان - مازندران - گلستان
‫وبگاه‬www.iaubeh.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@iaubeh.ac.ir
‫تلفن‬۰۱۱۳۴۵۳۸۳۲۴
‫نمابر‬۰۱۱۳۴۵۳۸۳۲۵
صندوق‬ ‫پستی‬۴۸۵۱۱۳۹۸۶۹
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬3km road to the Behshahr, Neka

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
حقوقعلوم انسانیحقوقکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۳
حقوق خصوصیعلوم انسانیحقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
روانشناسی بالینیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۱/۰۳/۳۱
زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۰۴/۰۴
ساختمان – کارهای عمومی ساختمانعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
فقه و حقوق اسلامیعلوم انسانیعلوم حوزه ایکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۰۳
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی پیوسته۱۳۹۳/۰۷/۲۰
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴