دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استاناصفهان
شهرنجف آباد
نام منطقهمنطقه ۶: استانهای اصفهان - یزد - چهارمحال بختیاری
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۸ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
ادبیات عربیعلوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۱۱/۱۱
الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتدکتری تخصصی۱۳۶۹/۰۴/۱۷
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیعلوم انسانیالهیاتدکتری تخصصی۱۳۶۹/۰۴/۱۷
برنامه ریزی آمایش سرزمینعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۲/۲۷
برنامه ریزی شهریهنر و معماریشهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
پژوهش هنرهنر و معماریهنرهای کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاریخعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی پیوسته۱۳۷۵/۱۰/۲۰
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیعلوم انسانیعلوم حوزه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۰/۰۴/۰۳
تاریخ گرایش اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۶/۰۸/۱۹
تاریخ گرایش انقلاب اسلامیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۸/۰۵/۰۳
تاریخ گرایش تاریخ اسلامعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۱۲/۰۶
تاریخ گرایش تاریخ اسلامعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیدکتری تخصصی۱۳۶۹/۱۰/۰۲
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۱/۰۹/۱۵