دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرفیروزکوه
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬iaufb.ac.ir
‫تلفن‬۷۶۴۴۸۰۵۱-۵
‫نمابر‬۷۶۴۴۵۹۹۴
صندوق‬ ‫پستی‬۱۴۸
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬firuzkouh.valiasr.islamic azad univercity firuzkouh branch

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمار ریاضیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیکعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
امور بانکیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۹/۱۰/۱۸
امور دولتیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۰۷/۱۶
برق- قدرت با گرایش پست و انتقالعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸
حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۰۶/۲۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابداری و بازرگانی- حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۷/۱۶
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
ریاضیات و کاربردهاعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
ساختمان – کارهای عمومی ساختمانعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵