دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانفارس
شهرشیراز
نام منطقهمنطقه ۷: استانهای بوشهر - فارس - کهکیلویه و بویراحمد
‫وبگاه‬iaushiraz.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@iaushiraz.ac.ir
‫تلفن‬۰۷۱۳۶۴۱۰۰۵۴
‫نمابر‬۰۷۱۳۶۴۱۰۰۵۹
صندوق‬ ‫پستی‬۷۱۴۵۹-۱
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬iaushiraz road of sadra town

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۶/۲۸
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آمار ریاضیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بیماری شناسی گیاهیکشاورزیگیاه پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بیوشیمیعلوم پایهعلوم زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تاسیسات تهویه و تبریدعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۲/۱۲/۱۳
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حشره شناسی کشاورزیکشاورزیگیاه پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
حقوق خصوصیعلوم انسانیحقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
حقوق عمومیعلوم انسانیحقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
روابط بین المللعلوم اجتماعیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۵/۰۹/۲۴
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۱۰
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۶/۱۶