دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استاناصفهان
شهرمبارکه
نام منطقهمنطقه ۶: استانهای اصفهان - یزد - چهارمحال بختیاری
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیکعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
برق- قدرتعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸
برق- قدرت با گرایش پست و انتقالعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸
تأسیسات – تبریدعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
شیمی گرایش شیمی تجزیهعلوم پایهشیمیدکتری تخصصی۱۳۷۱/۰۴/۱۴
صنایع فلزی – صنایع فلزیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
کاردانی فنی جوشکاریعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کاردانی فنی گاز رسانیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کاردانی فنی متالورژی – ریخته گریعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۶/۱۹
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
متالوژی – ریخته گریعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴