دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانکردستان
شهرسنندج
نام منطقهمنطقه ۵: استانهای کردستان - کرمانشاه - لرستان - ایلام
‫وبگاه‬iausdj.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬ict@iausdj.ac.ir
‫تلفن‬۰۸۷۳۳۲۸۹۴۲۷
‫نمابر‬۰۸۷۳۳۲۸۸۶۶۱
صندوق‬ ‫پستی‬۶۶۱۶۹۳۵۳۹۱
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۶ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمارعلوم پایهآمارکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۰۱/۲۲
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۶/۲۸
آموزش دینی و عربیعلوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۸/۱۲/۲۲
آموزش علوم تجربیعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۱۴
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
ارتباط تصویریهنر و معماریمعماریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیکعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
امور اداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۴/۲۵
امور بانکیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۹/۱۰/۱۸
امور گمرکیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۳/۲۵
اموزش دینی وعربیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲