دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانزنجان
شهرزنجان
نام منطقهمنطقه ۳: استانهای آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - زنجان
‫وبگاه‬www.iauz.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬۰۲۴۳۳۴۲۱۰۰۱-۷
‫نمابر‬۳۳۴۶۵۶۳۴
صندوق‬ ‫پستی‬۴۵۱۵۶-۵۸۱۴۵
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمارعلوم پایهآمارکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۰۱/۲۲
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی پیوسته۱۳۸۶/۰۲/۲۹
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش و بهسازی منابع انسانیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۱
ارتباط تصویریهنر و معماریمعماریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
برنامه ریزی شهریهنر و معماریشهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
تاسیسات تهویه و تبریدعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۲/۱۲/۱۳
تحقیقات آموزشیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۱۲/۲۱
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۴/۰۲/۲۴
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۰۶/۲۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حقوق عمومیعلوم انسانیحقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
روابط بین المللعلوم اجتماعیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۵/۰۹/۲۵