دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانخراسان رضوی
شهرتربت جام
نام منطقهمنطقه ۹: استانهای خراسان شمالی - خراسان رضوی - خراسان جنوبی - سمنان
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
اموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۱۲/۰۸
بازیگریهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۶/۰۷
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۰۶/۲۱
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۳/۰۷
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
روانشناسی بالینیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۱/۰۳/۳۱
روانشناسی تربیتیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۵/۰۳/۱۳
روانشناسی عمومیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۶/۰۱/۲۰
روانشناسی گرایش سلامتعلوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصی۱۳۸۰/۱۱/۲۸
ساختمان – کارهای عمومی ساختمانعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
صحنه آرائیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی پیوسته۱۳۶۵/۰۳/۰۳
علمی کاربردی حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسیعلوم اجتماعیجامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۷/۰۹/۱۶
علوم ارتباطات اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم رسانه و ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۲/۰۲/۰۵
علوم و مهندسی آبخیزکشاورزیمنابع طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹