دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانزنجان
شهرابهر
نام منطقهمنطقه ۳: استانهای آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - زنجان
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۶/۲۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اقتصاد کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
اموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۱۲/۰۸
انگل شناسیدامپزشکیپاتوبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۴
باستان شناسیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی پیوسته۱۳۶۵/۰۲/۰۶
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۵/۰۷/۰۵
باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۵/۰۷/۰۵
باستان شناسی گرایش دوران اسلامیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیدکتری تخصصی۱۳۷۴/۰۷/۳۰
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۵/۰۷/۰۵
برق- قدرت با گرایش پست و انتقالعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸
تاریخعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی پیوسته۱۳۷۵/۱۰/۲۰
تاریخعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۱۲/۰۶
تاریخ گرایش تاریخ اسلامعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۱۲/۰۶
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۱/۰۹/۱۵