دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهران

زیر نظامدانشگاه - دولتی
استانقم
شهرقم
سطح موسسه۴
نام منطقهمنطقه ۴: استانهای مرکزی - قزوین - قم- همدان
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@hmu.ac.ir
‫تلفن‬۰۲۵۳۳۲۰۹۰۳۰
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬۳۷۳۶۱۷۵۵۱۴
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ویژه خواهران

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حقوقعلوم انسانیحقوقکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۳
علوم حدیث گرا یش نهج البلاغهعلوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۲/۱۲/۰۲
علوم قرآن و حدیثعلوم انسانیتحول در مطالعات قرآنیکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۱۳
فقه و حقوق اسلامی(خاص دانشگاه شهید مطهری)علوم انسانیعلوم حوزه ایکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۹/۱۹
مترجمی زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی پیوسته۱۳۹۳/۰۷/۲۰
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴