دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استاناصفهان
شهرکاشان
نام منطقهمنطقه ۶: استانهای اصفهان - یزد - چهارمحال بختیاری
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
تأسیسات – تهویه مطبوععلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
تاسیسات تهویه و تبریدعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۲/۱۲/۱۳
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حقوقعلوم انسانیحقوقکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۳
حقوق خصوصیعلوم انسانیحقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
روانشناسی عمومیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۶/۰۱/۲۰
زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۹/۲۱
زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۰۴/۰۴
زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۱۰
ساختمان – کارهای عمومی ساختمانعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
صنایع نساجی – صنایع نساجیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
طراحی دوخت – طراحی دوختعلمی و کاربردیفرهنگ و هنرکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۷/۱۶
طراحی لباسهنر و معماریهنرهای تجسمیکارشناسی پیوسته۱۳۸۵/۱۱/۲۸
علمی کاربردی حسابداریعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۰/۰۵/۰۳