موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز

زیر نظامدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬www.mehralborz.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@mehralborz.ac.ir
‫تلفن‬۸۸۰۰۱۵۱۱
‫نمابر‬۸۹۷۸۸۸۸۶
صندوق‬ ‫پستی‬۱۴۱۳۶۸۴۴۹۱
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬No.36.salehi st.Danesh sani Crossroad. Fakouri St. N.kargar Ave

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز

عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
نتیجه‌ای یافت نشد.