موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانی

زیر نظامموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
استاناصفهان
شهراصفهان
سطح موسسه۲
نام منطقهمنطقه ۶: استانهای اصفهان - یزد - چهارمحال بختیاری
‫وبگاه‬ www.raghebisf.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@raghebisf.ac.ir
‫تلفن‬ ۰۳۱-۳۳۶۸۷۷۰۱-۶
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬۸۴۳۶۱۸۶۵۴۳
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانی

نمایش ۲۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
مدیریت صنعتیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۷/۱۰/۰۷
مدیریت صنعتی کاربردیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۱۲/۰۶
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت مالیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۸/۱۱/۱۸
معماریعلمی و کاربردیصنعتکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۹/۰۷/۱۰
معماری - نقشه کشی معماریعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
معماری داخلیهنر و معماریمعماریکارشناسی پیوسته۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مهندسی اجرایی عمرانفنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۰/۰۶/۱۹
مهندسی برقفنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتالفنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۱۶
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمفنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۱۶
مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکفنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۱۶
مهندسی پزشکیفنی و مهندسیمهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۲/۰۵
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکفنی و مهندسیمهندسی پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۵/۱۷
مهندسی شهرسازیهنر و معماریشهرسازیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۰۸/۰۷
مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیعلمی و کاربردیصنعتکارشناسی ناپیوسته۱۳۹۱/۰۷/۱۶
مهندسی معماریهنر و معماریمعماریکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸