دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضا

زیر نظامموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
استانخراسان رضوی
شهرمشهد
نام منطقهمنطقه ۹: استانهای خراسان شمالی - خراسان رضوی - خراسان جنوبی - سمنان
‫وبگاه‬www.imamreza.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬Info@imamreza.ac.ir
‫تلفن‬ ۰۵۱-۳۸۴۴۸۶۲۰-۲۵
‫نمابر‬۳۸۴۲۶۰۳۸
صندوق‬ ‫پستی‬۹۱۳۸۸-۳۳۱۸۶
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬Asrar St. Daneshgah Ave. Mashhad. I.R. of Iran

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی پیوسته۱۳۸۶/۰۲/۲۹
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۲۶
ارتباطات گرایش حج و زیارتعلوم انسانیعلوم حوزه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۱/۲۷
ایران شناسی-اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه آراییهنر و معماریمعماریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۷/۰۳/۰۴
برنامه ریزی شهریهنر و معماریشهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیعلوم اجتماعیجامعه شناسیدکتری تخصصی۱۳۷۸/۰۴/۲۰
جغرافیای سیاسیعلوم اجتماعیعلوم سیاسیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۹/۰۷
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابرسیعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۲/۰۵
حقوقعلوم انسانیحقوقکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۳
حقوق بین الملل عمومیعلوم انسانیحقوقدکتری تخصصی۱۳۷۵/۰۲/۱۵
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصی۱۳۶۷/۰۳/۰۷
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
روانشناسی تربیتیعلوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصی۱۳۷۶/۰۴/۲۲