موسسات آموزش عالی غیردولتی

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۲۲ مورد.
نام موسسهاستان - شهرشماره تلفننشانی
یاسینلرستان - بروجرد4443991- 0662بروجرد -کمربندی شمالی-روبروی کارخانجات نساجی بروجرد
بحرالعلوملرستان - بروجرد066-42622098-42622087بروجرد- خ جعفری- خ 17 شهریور-صندوق پستی 439
موجگیلان-بندر انزلی0181-3222810بندر انزلی-غازیان-انتهای خیابان آذربایجان-نبش اتوبان اطبا-پلاک347
مهرآیینگیلان- بندرانزلی013-44444127-28بندرانزلی- غازیان -بلوار اطباء- نبش دریادلان -روبروی ساحل قو
انوار العلومگیلان- بندرانزلی0181-3237575بندرانزلی-روبروی شیرینی سرای نقل ونبات غازیان
مهرانگیلان - بندرانزلی0181-3220400-6بندرانزلی، خیابان طالقانی ، کوچه شهید تخته کار، دبیرستان امام حسین (ع)
ندای دانشهرمزگان-بندرعباس0761-5563376-5563398بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی-بلوار کارگر-مجتمع خدمات بهزیستی فتح المبین(نبش کوچه کارگر 31)
هیرکانیاگلستان - بندرگز2- 3727701- 0173بندرگز- خیابان شهید کرجزی - روبروی آموزش و پرورش
تمیشانمازندران - بهشهر34536494-34537472-34537473- 011بهشهر - چهارراه گرگان- خیابان شهید رجایی
خردبوشهر- بوشهر0771-4546988بوشهر - خ شهید ماهینی-جنب خوابگاه فاطمیه