موسسات آموزش عالی غیردولتی

نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۲۰ مورد.
نام موسسهاستان - شهرشماره تلفننشانی
تفتانسیستان وبلوچستان -زاهدان2447039- 2447186- 0541زاهدان - خیابان دانشگاه - پایین تر از میدان حسابی- ساختمان شهید خیابانیان- ص.پ. 1613 - 98155
پرتوسیستان وبلوچستان -زاهدان0541-2416113-4زاهدان- بلوار معلم - جنب مجتمع آموزشی اندیشه - بلوار بزرگمهر- بزرگمهر3
شکوه شرق(ویژه خواهران)سیستان وبلوچستان-زاهدان0541-2447847زاهدان-بلوار دانشگاه- خ دانشگاه - دانشگاه 27
زاویهمرکزی-زاویهزاویه-پشت ساختمان شهرداری-ساختمان حوادث غیر مترقبه
زرندیهمرکزی - زرند ساوه5223027 - 5224200 - 0256زرندیه -مامونیه - خیابان ابوذر کدپستی 39415 - 118
عبدالرحمن صوفی رازیزنجان - زنجان024-33442239-33466568زنجان - خیابان علوم پایه - خیابان عارف5 کدپستی 45195-1547
روزبهزنجان - زنجان024-33038003-7زنجان - شهرک پونک -صندوق پستی 1564-45135
راهیان نوین دانشمازندران - ساری011-33136801-5ساری - بلوار پاسداران - خیابان ارم - انتهای پردیس2 صندوق پستی 48175 - 1411
ادیب مازندرانمازندران - ساری5- 3303941- 011ساری- بلوار خزر- نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی- روبروی هنرستان فیروزیان- صندوق پستی 898-481765
هدفمازندران -ساری011-33033971-3ساری- بلوار خزر- نرسیده به میدان خزر