دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
کاربردسلول­های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگاندانشکدهhttp://www.gut.ac.ir
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبددانشگاهhttp://www.haeri.ac.ir/
دانشگاه اراکدانشگاهhttp://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکاندانشگاهhttp://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیهدانشگاهhttp://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهاندانشگاهhttp://www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاهhttp://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلامدانشگاهhttp://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورددانشگاهhttp://www.ub.ac.ir