دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
دانشگاه بوعلی سینادانشگاهhttp://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجنددانشگاهhttp://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)دانشگاهhttp://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نوردانشگاهhttp://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریزدانشگاهhttp://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهدانشگاهhttp://www.kgut.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمرکز آموزش عالیhttp://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریهدانشگاهhttp://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir