معاونت پژوهشی

معاون پژوهشیدکتر غلامحسین رحیمی۸۲۲۳۳۵۰۰-۸۲۲۳۳۵۰۹ Deputy.rt@msrt.ir۸۸۵۷۵۶۷۷
سرپرست اداره کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوریدکتر بهنام طالبی82233470-82233490-885756620-82233474
مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیدکتر محسن شریفی82233520-82233570-88575678
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوریدکتر عبدالساده نیسی82233518-88575802
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.