معاونت پژوهشی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
معاون پژوهشیدکتر پیمان صالحی82233500-82233509Deputy.rt@msrt.ir88575677
مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیدکتر محسن شریفی82233520-82233570-88575678
سرپرست اداره کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوریدکتر بهنام طالبی82233470-82233490-885756620-82233474
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوریدکتر عبدالساده نیسی82233518-88575802
مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعتدکتر محمدسعید سیف82233512-88575662
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰