معاونت فرهنگی و اجتماعی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
معاون فرهنگی ـ اجتماعیدکتر عبدالحسین کلانتری02 و 82233200-82233209
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعیدکتر محمدعلی اسلامی82233240-3-88575674
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی و اجتماعیدکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده82233210-12-82233233
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰