۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکتر محمدعلي‌ زلفي‌گل---
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه---
مشاوروزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوریدکترعلی خیرالدین---
مشاوروزیر در حوزه علوم انسانیحجت‌الاسلام والمسلمین دکتزمجید تلخابی---
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکترمیثم یاری---
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱--
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083-82234020
مشاوروزیر و سرپرست دفتروزارتیدکترعلی شمسی پور82234020-1-82234022
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.