۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیحجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا رضوان طلب8223466682234666
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری8223457188575632
قائم مقام وزیرورئیس مرکزهیات های امناء وهیات ممیزه مرکزیدکترعبدالرضا باقری82234170-188575738
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو درایراندکترحجت اله ایوبی۲۲۲۷۸۲۵-۲۲۷۹۸۸۵۲۲۲۵۲۵۳۶
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.