۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵-۸۲۲۳۶۶۲۱
رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سید مرتضی نوربخش۸۸۹۲۳۷۷۴-۸۸۹۲۲۲۵۹
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیدکتر خلج امیرحسینی82234666-82234666
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.