۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزهدکترمحمد سلیمانی82234170-1-88575738
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکترمیثم یاری---
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083-82234020
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.