۱-حوزه وزارتی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مشاوروزیر82234083
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیحجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا رضوان طلب82234666
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین‌المللیدکتر حسین سالار آملی۸۲۲۳۴۲۲۰-۳
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکتر زهرا کیا سالاری رینه۸۲۲۳۴۰۲۰-۱
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالیدکتر سعدان زکایی۸۲۲۳۳۹۲۱
رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سید مرتضی نوربخش۸۸۹۲۳۷۷۴
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو درایراندکترحجت اله ایوبی۲۲۲۷۸۲۵-۲۲۷۹۸۸۵
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه