۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰۸۲۲۳۴۰۷۰
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰۸۸۵۷۵۸۲۱
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری8223457188575632
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱۸۲۲۳۴۰۲۲
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵۸۲۲۳۶۶۲۱
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.