۱-حوزه وزارتی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰
مشاوروزیر82234083
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگرانعلی محبی82234570
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکتر زهرا کیا سالاری رینه۸۲۲۳۴۰۲۰-۱
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-1
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی