۱-حوزه وزارتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
رئیس دبیر خانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سید مرتضی نوربخش۸۸۹۲۳۷۷۴
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بین‌المللیدکتر حسین سالار آملی۸۲۲۳۴۲۲۰-۳
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳
سفیر ونماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران دریونسکودکتراحمد جلالی۸۲۲۳۴۰۸۱
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکتر زهرا کیا سالاری رینه۸۲۲۳۴۰۲۰-۱
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالیدکتر سعدان زکایی۸۲۲۳۳۹۲۱
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکترسیدحمیدرضا میرعظیمی۸۲۲۳۳۰۴۸