۱-حوزه وزارتی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-1
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکتر زهرا کیا سالاری رینه۸۲۲۳۴۰۲۰-۱
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگرانعلی محبی82234570
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
مشاوروزیر82234083
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰