۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵۸۲۲۳۶۶۲۱
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱۸۲۲۳۴۰۲۲
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری8223457188575632
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰۸۸۵۷۵۸۲۱
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰۸۲۲۳۴۰۷۰
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.