حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتیدکتر علی شمسی پور82234020-1-82234022
سرپرست مرکز حراستدکتر علی اکبر فامیل کریمی82234100-3-88575812
رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سیدمرتضی نوربخش88923774-88922259
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکتر سیدحمیدرضا میرعظیمی82233048-88575671
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیدکتر خلج امیرحسینی82234666-82234666
مشاور وزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکتر حسین عسکریان ابیانه---
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللیدکتر حسین سالار آملی82234020-3-82236688-88575751
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایراندکتر حجت‌اله ایوبی2227825-2279885-22252536
سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکودکتر احمد جلالی82234081--
نماینده وزیر و مسئول دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمیدکتر ابراهیم ابراهیمی82234415-82236621
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.