حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانوادهدکتر فائزه رحمانی82234020-1-82234022
مشاور وزیر در امور هیات‌های امنا و ممیزهدکتر مهدی بیات82234000-88585752
رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتر غلامعلی منتظر82233921-88575643
قائم مقام وزیر در امور علوم انسانی و رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشوردکتر محمدجواد هراتی82233048-88575671
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایراندکتر حجت‌اله ایوبی2227825-2279885-22252536
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکتر محمد رضائیان2 و 82234140-88575823
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوریدکتر محمدعلي‌ زلفي‌گل---
مشاور وزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکتر حسین عسکریان ابیانه---
مشاور وزیر درامور علوم انسانیدکتر مجید تلخابی---
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکتر میثم یاری---
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰