حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزهدکتر محمد سلیمانی82234170-1-88575738
قائم مقام وزیر در امور علوم انسانی و رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشوردکتر محمدجواد هراتی82233048-88575671
قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللیدکتر وحید حدادی اصل82234220-3-82236688-88575751
سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در یونسکودکتر احمد جلالی82234081--
سرپرست مرکز حراستدکتر علی اکبر فامیل کریمی82234100-3-88575812
سرپرست اداره کل روابط عمومیدکتر ندا شفیعی82234060-82234070
رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیتدکتر روح الله رازینی82233921-88575643
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمیدکتر محمد خلج امیرحسینی82234666-82234666
رئیس دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجودکتر سیدمرتضی نوربخش88923774-88922259
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایراندکتر حجت‌اله ایوبی2227825-2279885-22252536
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱