معاونت فناوری و نوآوری

سمتنام و نام خانوادگی تلفنایمیلفکس
معاون فناوری و نوآوریدکتر علی خیرالدین82233470-82233474
سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوریدکتر بهنام طالبی82233470-82233474
سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوریدکتر امید رضایی فر82233470-82233474
-----
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰