گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی

گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به دستگاه های اجرائی حسب تهیه، تدوین و تائید آن موسسات به شرح ذیل در معرض ملاحظه مخاطبان محترم قرار می گیرد.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- وابسته به قوه قضائیهمشاهده1400/3/18
دانشگاه فرهنگیان - وابسته به وزارت آموزش و پرورشمشاهده1400/2/25
موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی- وابسته به نهاد ریاست جمهوریمشاهده1400/1/28
پژوهشگاه صنعت نفت - وابسته به وزارت نفتمشاهده1400/3/4
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.