گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران در ۸ سال گذشته از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در دولت های یازدهم و دوازدهم در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد.کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه اراکمشاهده1400/3/4
دانشگاه اردکانمشاهده1400/3/12
دانشگاه الزهرا(س)مشاهده1400/2/20
دانشگاه بجنوردمشاهده1400/3/4
دانشگاه بجنورد - پردیس کشاورزی منابع طبیعی شیروانمشاهده1400/2/4
دانشگاه بزرگمهر قائناتمشاهده1400/2/4
دانشگاه بنابمشاهده1400/3/26
دانشگاه بیرجندمشاهده1400/2/27
دانشگاه بین المللی امام خمینیمشاهده1400/2/4
دانشگاه تبریزمشاهده1400/3/22
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمشاهده1400/2/20
دانشگاه تخصصی فناوری نوین آملمشاهده1400/3/18
دانشگاه تربت حیدریهمشاهده1400/3/4
دانشگاه تفرشمشاهده1400/2/20
دانشگاه جامع علمی کاربردیمشاهده1400/2/20
دانشگاه جهرممشاهده1400/3/18
دانشگاه جیرفتمشاهده1400/2/4
دانشگاه حضرت معصومه (س)مشاهده1400/3/2
دانشگاه خلیج فارسمشاهده1400/2/20
دانشگاه زابلمشاهده1400/3/26
دانشگاه زنجانمشاهده1400/3/12
دانشگاه سمنانمشاهده1400/3/4
دانشگاه شهرکردمشاهده1400/1/28
دانشگاه شهیدباهنر کرمانمشاهده1400/2/4
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمشاهده1400/3/2
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۹۸ مورد.