گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران در ۸ سال گذشته از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در دولت های یازدهم و دوازدهم در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد.کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهمشاهده1400/1/28
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانمشاهده1400/1/28
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمشاهده1400/2/4
دانشگاه صنعتی اصفهان - پردیس فنی و مهندسی گلپایگانمشاهده1400/1/28
دانشگاه بزرگمهر قائناتمشاهده1400/2/4
دانشگاه بین المللی امام خمینیمشاهده1400/2/4
دانشگاه جیرفتمشاهده1400/2/4
دانشگاه شهرکردمشاهده1400/1/28
دانشگاه شهیدباهنر کرمانمشاهده1400/2/4
دانشگاه شیرازمشاهده1400/2/20
دانشگاه صنعتی اراکمشاهده1400/2/4
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمشاهده1400/2/4
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی سیرجانمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی شریفمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمشاهده1400/1/28
دانشگاه قممشاهده1400/1/28
دانشگاه کاشانمشاهده1400/1/28
دانشگاه کردستانمشاهده1400/1/28
دانشگاه گرمسارمشاهده1400/1/28
دانشگاه گنبدکاووسمشاهده1400/1/28
دانشگاه لرستانمشاهده1400/1/28
دانشگاه محقق اردبیلیمشاهده1400/2/4
دانشگاه هنر شیرازمشاهده1400/1/28
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۱۶ مورد.