گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
گزارش برخی اقدام ها و فعالیت های وزارت عتف در دولت یازدهم و دوازدهممشاهده1400/5/23
دانشگاه ارومیهمشاهده1400/5/5
دانشگاه علامه طباطباییمشاهده1400/5/5
دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)مشاهده1400/6/1
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)مشاهده1400/6/6
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیمشاهده1400/6/6
دانشگاه کاشانمشاهده1400/6/6
دانشگاه پیام نورمشاهده1400/7/10
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمشاهده1400/7/12
پارک علم و فناوری البرزمشاهده1400/7/25
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمشاهده1400/9/8
نمایش ۱۲۶ تا ۱۳۶ مورد از کل ۱۳۶ مورد.