گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه لرستانمشاهده1400/1/28
دانشگاه هنر شیرازمشاهده1400/1/28
دانشگاه یاسوجمشاهده1400/1/28
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمشاهده1400/2/4
دانشگاه بین المللی امام خمینیمشاهده1400/2/4
دانشگاه جیرفتمشاهده1400/2/4
دانشگاه شهیدباهنر کرمانمشاهده1400/2/4
دانشگاه صنعتی اراکمشاهده1400/2/4
دانشگاه محقق اردبیلیمشاهده1400/2/4
دانشگاه بجنورد - پردیس کشاورزی منابع طبیعی شیروانمشاهده1400/2/4
مجمتع آموزش عالی سراوانمشاهده1400/2/4
نمایش ۱۲۶ تا ۱۳۶ مورد از کل ۱۳۶ مورد.