گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهانمشاهده1400/5/18
دانشگاه تفرشمشاهده1400/2/20
دانشگاه جامع علمی کاربردیمشاهده1400/2/20
دانشگاه ملایرمشاهده1400/2/20
پارک علم وفناوری خراسان جنوبیمشاهده1400/2/20
پارک علم وفناوری قزوینمشاهده1400/2/20
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمشاهده1400/2/20
مرکز نشر دانشگاهیمشاهده1400/2/20
دانشگاه شیرازمشاهده1400/2/20
پارک علم و فناوری ایلاممشاهده1400/2/25
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیمشاهده1400/2/25
دانشگاه کوثرمشاهده1400/2/25
دانشگاه بیرجندمشاهده1400/2/27
دانشگاه مراغهمشاهده1400/2/27
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهمشاهده1400/1/28
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشورمشاهده1400/2/27
پژوهشگاه مواد و انرژیمشاهده1400/2/27
پارک علم و فناوری خلیج فارسمشاهده1400/3/2
پارک علم و فناوری فارسمشاهده1400/3/2
دانشگاه حضرت معصومه (س)مشاهده1400/3/2
دانشگاه بزرگمهر قائناتمشاهده1400/2/4
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمشاهده1400/3/2
موزه علوم و فناوری ایرانمشاهده1400/3/2
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمشاهده1400/3/4
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمشاهده1400/3/4
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.