گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
پژوهشگاه رنگمشاهده1400/3/2
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمیمشاهده1400/4/27
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمشاهده1400/2/4
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویمشاهده1400/2/20
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریمشاهده1400/4/14
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریمشاهده1400/5/18
پژوهشگاه مواد و انرژیمشاهده1400/2/27
پژوهشگاه هوا و فضامشاهده1400/2/20
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانمشاهده1400/1/28
گزارش برخی اقدام ها و فعالیت های وزارت عتف در دولت یازدهم و دوازدهممشاهده1400/5/23
نمایش ۱۲۶ تا ۱۳۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.