گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
موزه علوم و فناوری ایرانمشاهده1400/3/2
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعیمشاهده1400/2/20
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشورمشاهده1400/2/27
موسسه پژوهش علوم و صنایع غذاییمشاهده1400/3/4
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیمشاهده1400/6/6
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانمشاهده1400/4/5
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقیمشاهده1400/2/27
پارک علم و فناوری آذربایجان غربیمشاهده1400/3/18
پارک علم و فناوری البرزمشاهده1400/7/25
پارک علم و فناوری ایلاممشاهده1400/2/25
پارک علم و فناوری خراسان شمالیمشاهده1400/2/20
پارک علم و فناوری خلیج فارسمشاهده1400/3/2
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجانمشاهده1400/2/20
پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانمشاهده1400/4/5
پارک علم و فناوری سمنانمشاهده1400/4/19
پارک علم و فناوری فارسمشاهده1400/3/2
پارک علم و فناوری هرمزگانمشاهده1400/3/18
پارک علم و فناوری همدانمشاهده1400/3/22
پارک علم و فناوری یزدمشاهده1400/3/8
پارک علم وفناوری خراسان جنوبیمشاهده1400/2/20
پارک علم وفناوری قزوینمشاهده1400/2/20
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)مشاهده1400/6/6
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهمشاهده1400/1/28
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیمشاهده1400/2/25
پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمشاهده1400/2/20
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.