گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه هنر شیرازمشاهده1400/1/28
دانشگاه ولی عصر رفسنجانمشاهده1400/2/20
دانشگاه پیام نورمشاهده1400/7/10
دانشگاه کاشانمشاهده1400/6/6
دانشگاه کردستانمشاهده1400/1/28
دانشگاه کوثرمشاهده1400/2/25
دانشگاه گرمسارمشاهده1400/1/28
دانشگاه گلستانمشاهده1400/2/20
دانشگاه گنبدکاووسمشاهده1400/1/28
دانشگاه گیلانمشاهده1400/5/13
دانشگاه یاسوجمشاهده1400/1/28
دانشگاه یزدمشاهده1400/1/28
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانمشاهده1400/3/4
سیاستهای کلی علم و فناوری 1400مشاهده1400/4/22
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمشاهده1400/2/20
صندوق رفاه دانشجوییمشاهده1400/3/22
مجتمع آموزش عالی تربت جاممشاهده1400/3/22
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینمشاهده1400/3/8
مجتمع آموزش عالی گنابادمشاهده1400/2/20
مجمتع آموزش عالی سراوانمشاهده1400/2/4
مرکز آموزش عالی اقلیدمشاهده1400/3/2
مرکز آموزش عالی محلاتمشاهده1400/3/12
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریمشاهده1400/5/18
مرکز نشر دانشگاهیمشاهده1400/2/20
مرکزمطالعات و همکاری های بین المللیمشاهده1400/3/2
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.