گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه جهرممشاهده1400/3/18
دانشگاه جیرفتمشاهده1400/2/4
دانشگاه حضرت معصومه (س)مشاهده1400/3/2
دانشگاه حکیم سبزواریمشاهده1400/4/19
دانشگاه خلیج فارسمشاهده1400/2/20
دانشگاه دامغانمشاهده1400/3/30
دانشگاه رازی کرمانشاهمشاهده1400/5/18
دانشگاه زابلمشاهده1400/3/26
دانشگاه زنجانمشاهده1400/3/12
دانشگاه سلمان فارسی کازرونمشاهده1400/4/22
دانشگاه سمنانمشاهده1400/3/4
دانشگاه سیستان و بلوچستانمشاهده1400/4/14
دانشگاه شهرکردمشاهده1400/1/28
دانشگاه شهیدباهنر کرمانمشاهده1400/2/4
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانمشاهده1400/3/2
دانشگاه شهیدچمران اهوازمشاهده1400/5/13
دانشگاه شیرازمشاهده1400/2/20
دانشگاه صنعتی اراکمشاهده1400/2/4
دانشگاه صنعتی ارومیهمشاهده1400/2/20
دانشگاه صنعتی اصفهانمشاهده1400/3/8
دانشگاه صنعتی اصفهان - پردیس فنی و مهندسی گلپایگانمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمشاهده1400/7/12
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهانمشاهده1400/5/18
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمشاهده1400/3/4
نمایش ۲۶ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.